10 tipů: Jak být úspěšný, oblíbený a uznávaný

Exkluzivní návod k tomu, jak vytvářet přátele, působit na lidi a získat uznání od druhých. Tyto tipy fungují až skoro zázračně!

Určitě kolem sebe máte někoho, kdo je v kolektivu oblíbený. Někoho, koho má každý rád a vychutnává si jeho společnost. Může to být i člověk nenápadný, do kterého byste to neřekli. V čem je tedy jeho kouzlo? V oblečení? Má to snad v genech? Je snad talentovaný? Odpověď zní: Ale vůbec ne. Někdo si tyto pravidla chování v kolektivu osvojil sám, někdo v nich byl vychovaný a někdo je nezná doteď. Tyto postupy zkoumal Dale Carnegie. On sám jimi zasvětil celý život. Toto je svatý grál mezilidských vztahů!

1. Nikdy nikoho nekritizujte a neodsuzujte.

Kdykoliv jednáte s lidmi, uvědomte si, že nejednáte s logicky uvažujícími bytostmi. Přicházíte do styku s bytostmi plnými emocí, předsudků, jejichž jednání je motivováno hrdostí. Chápat a odpouštět vyžaduje sebekontrolu. Skutečně velký člověk ukazuje svojí velikost tím, jak se chová k malým lidem. Místo odsuzování lidí se je snažme pochopit. Je to výhodnější a vyvolává to sympatie.

2. Poctivě a upřímně oceňujte druhé lidi. Uznání dávejte najevo.

Jedinou lidskou pohnutkou je stát se důležitým. Je to žádost.  Žádost být oceněným. Jeden z hlavních rysů, který nás odděluje od zvířat. Byla to touha stát se důležitým, která přiměla Dickense, aby psal nesmrtelná díla. Stejně tak, jako motivovala prodavače z drogerie k postu prezidenta – Abraham Lincolna. Před lety se prováděla studie mezi ženami, které opustily své manžely, s cílem zjistit hlavní důvod jejich odchodu. Byl jím nakonec nedostatek ocenění.

3. Zajímejte se o druhé.

Čím si vlastně pes „vydělává“ na živobytí? Jen tím, že vás má rád. Za dva měsíce je možné získat mnohem více přátel tím, že se budete upřímně zajímat o druhé, než kdybyste se dva roky snažili přimět druhé k zájmu o vás samotné. Člověk, která se nezajímá o druhé, mívá největší potíže v životě a zpravidla nejvíc zraňuje druhé. Ti vzácní lidé, kteří nesobecky slouží druhým, mají pak neobyčejný úspěch, nemají totiž v podstatě konkurenci.

4. Usmívejte se.

Váš úsměv říká: Mám vás rád, děláte mi radost, jsem rád, že vás vidím. Pokud se budete usmívat, tak někomu můžete zlepšit den. Nebo i zhoršit…

5. Naslouchejte! Povzbuzujte lidi, aby mluvili o sobě.

Pokud bych měl napsat pouze jedno pravidlo, toto by bylo nejdůležitější. Problém dnešních lidí je, že všichni mluví o sobě, ale nenaslouchají druhým. Henry Ford řekl: „Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti vcítit se do toho druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima. 

Bůh ti nadělil dvě uši, ale jen jednu pusu. Právě proto, abys naslouchal. Mluvte především o tom, co mají rádi druzí. Nechte je mluvit. Uvidíte, jaký to má efekt! Samozřejmě by to mělo být trochu oboustranné.

6. Každá hádka je předem prohraná.

Na světě neexistuje způsob, jak vyřešit spor. Řešení spočívá v tom, že se mu jednoduše vyhneme. Totiž člověk přesvědčený násilím si stojí stále za svém, hrdost mu v tom brání. Jestliže se hádáte a protiřečíte druhému, můžete někdy i zvítězit. Ale bude to nulové vítězství, protože nikdy protivníka nezískáte na druhou stranu.

7. Respektujte cizí názory. Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.

Pokud chcete upozornit na to, že se někdo mýlí, použijte frázi: „To chápu, ale myslím si, že je to takhle…“

8. Jestliže se mýlíte, přiznejte svojí chybu.

Když v sobě najdete odvahu přiznat své chyby, pocítíte pocit vznešenosti. „Bojem mnoho nezískáte, ale když ustoupíte, získáte více, než jste očekávali.“

9. Snažte se upřímně dívat na věci očima toho druhého.

10. Začněte vždy chválou a poctivým uznáním.

Otázka dne: Které pravidlo se Vám nejvíce osvědčilo?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Chceš všechno vědět první? Články, akce a novinky budeš mít mailem ihned, často ještě před zveřejněním. Přidej se k nám, chceme tě poznat!